Imprint

JS SEO Expert Ltd.

Artemidos 6 str., Apartment 24,

Joanna Court

6030 Larnaca Cypr

Sąd rejestrowy: Larnaka, Cypr

Numer rejestracyjny: HE425957

Reprezentowany przez:

Jonas Strambach

Osoba do kontaktu

Telefon: Na żądanie

E-mail: info@rosefinity.com

Identyfikator podatkowy sprzedaży
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE356553601

Redakcja

Jonas Strambach jest odpowiedzialny za treść

JS SEO Expert Ltd.

Artemidos 6 str., Apartment 24,

Joanna Court

6030 Larnaca Cypr

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej nocie prawnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalne centrum arbitrażowe
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)